• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Główne metody przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw
Odpowiednio przeprowadzona wycena firm ma ogromne znaczenie, jeśli chce się ją później wykorzystać na przykład przy zbyciu. Z takich też powodów w pierwszej kolejności należy ustalić jak najlepszych profesjonalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy prowadzeniu tego typu zleceń. Każdy bowiem szczegół, na przykład taki jak utrata wartości aktywów może mieć ogromne znaczenie, co później w znacznym stopniu zaważyć może na końcowej kwocie. Sporo zależy też od rodzaju przyjętej wyceny, aktualnie najpopularniejsze są trzy z nich. Metoda porównawcza opiera na założeniu, że wartość danej firmy szacuje się porównując konkurencyjne firmy funkcjonujące w branży sprzedającego. W przypadku metody majątkowej dodaje wszystkie aktywa firmy, a później pomniejsza uzyskaną wartość o pasywa. Stosowaną dość często przez specjalistów jest także dochodowa metoda, przy niej z kolei bazą są planowane dochody danej firmy, zmniejszone o wydatki wiążące się z prowadzoną działalnością.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.